Struktur Kepengurusan PPI Hadhramaut Periode 2019/2020


SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT 
PERSATUAN PELAJAR  INDONESIA DI HADHRMAUT (PPI Hadhramaut)
PERIODE 2019-2020

A. DEWAN PENGURUS HARIAN

1.      Ketua Umum               : Ahmad Rizki                   (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
2.      Wakil Ketua                 : Ahmad Reza Maulana    (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)             
3.      Sekretaris                     : Ade Rizaludin                 (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
4.      Wakil Sekretaris           : Mustaqim Abdillah        (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)             
5.      Bendahara                    : Miftahul Anwar              (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
6.      Wakil Bendahara          : Amin Amiruddin            (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)


B. DEWAN PENGURUS DEPARTEMEN

1.      Departemen Pendidikan dan Dakwah
             Koordinator     :Ali Mas’ud     (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)             
           Anggota           :
1.      Moh. Nizar Ridwan Hakim  (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
2.      M. Rofiqul Firdausi              (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
3.      M. Mahbub Fillah                 (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
4.      Alfian Jihadi                          (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
5.      Ibnu Rahmandhani                (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
6.      Hasan Rusydi                        (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
7.      Ahmad Sirril Wafa                (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
8.      Ahyaul Hazmi                       (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
2.      Departemen Dana dan Sosial
Koordinator     : Subhan Mu’arif    (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
                        Anggota           :
1.      Ahmad Supiadi       (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
2.      Syamsul Bahri         (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
3.      Zulkifli                    (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
4.      M. Sanusi                (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
5.      Nofal Febriansyah  (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
3.      Departemen Seni dan Budaya
Koordinator     : M. Iqbal Abdurrahman  (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
                        Anggota           :
1.      Muhammad Topan         (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
2.      Faruk Arrahman             (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
3.      Muhammad Atha’illah   (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
4.      Abdul Muhaimin            (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
5.      Imam Safii                     (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
6.      Sudarmin Sulaiman        (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
7.      Wahyu Mustaqim           (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
8.      Ibnu Muzakky                (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
9.      Mohamad Abdurro’uf    (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
4.      Departemen Informasi dan Komunikasi
Koordinator     : M. Faisol Amiruddin  (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
                        Anggota           :
1.      M. Fikri                          (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
2.      Zaki Nur Aulia               (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
3.      Rizki Syarifuddin           (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
4.      Maulana Faiq                 (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
5.      Ataillah                          (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
6.      Abdul Ghofur                 (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
7.      Nanda Saryulis               (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
8.      Syukri Rizqi Nasrullah  (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
5.      Departemen Perhubungan
Koordinator     : M. Hafiz Al-Ghafiqi  (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
             Anggota      :
      1.      M. Khosyi An Najah            (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut)
      2.      M. Amrullah Aufa                (Universitas Al Ahgaff, Hadhramaut
      3.      Ahmad Hamam Marzuqi      (Ribath Tarim)
      4.      Habib Abdurrahman Aidid   (Darul Musthofa, Tarim)
      5.      Mubarok                                (Ribat Al-Muhajir, Husaisah)
      6.      M. Reza Ariansyah                (Ribath Al-Fath wal Imdad, Hauthoh)
      7.      Ahmad Ifkar                          (Ribath Al-Fath, Seiwun)
      8.      Muhammad Rozin                 (Ma’had Idrus)